Piotr Szawiec Quality Watch oswajania robota

Oswajanie robotów

Autonomiczny robot dostarczający jedzenie w Helsinkach wjechał w zaparkowane auto, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Jak podała „Rzeczpospolita”, robot próbował wydostać się ze śnieżnej zaspy, uderzając przy tym kilkukrotnie auto, a następnie odjechał bez zgłaszania incydentu.

Z tej wiadomości płyną 2 wnioski:

Etyka AI:

Etyka sztucznej inteligencji (AI) to złożona dziedzina, która wymaga głębokiego zrozumienia kontekstu ludzkich działań i zamiarów. Użycie terminu „ucieczka” w kontekście zachowania robota może wydawać się antropomorfizacją, a więc nadawaniem maszynie ludzkich cech. W sytuacji, gdy robot po kolizji kontynuuje swoją drogę, pojawia się pytanie, czy jego zachowanie powinno być interpretowane przez pryzmat ludzkich motywacji i intencji.

To zdarzenie w Helsinkach rzuca światło na konieczność implementacji bardziej zaawansowanych zasad etycznych w procesie projektowania i programowania AI. Programując sztuczną inteligencję, należy brać pod uwagę nie tylko konkretne cele, takie jak najszybsze dostarczenie dostawy, ale również potencjalne konsekwencje działań robota w różnych sytuacjach. W przypadku wystąpienia kolizji, powinniśmy zastanowić się, czy i jak AI powinna reagować w sposób, który odpowiada ludzkim oczekiwaniom dotyczącym odpowiedzialności i zachowań w społeczeństwie.

Również aspekty prawne działania AI są przedmiotem ważnych dyskusji. Jeśli autonomiczne roboty zaczną być powszechnie wykorzystywane w przestrzeni publicznej, muszą istnieć jasne protokoły określające, jak AI powinna reagować po incydencie, aby działać zgodnie z prawem, na przykład w przypadku wypadku drogowego. Odpowiedzialność za działania AI w takich sytuacjach wciąż spoczywa na programistach i firmach, które je rozwijają, a więc na ludziach.

Tak więc, choć AI działa na podstawie algorytmów i jest pozbawiona ludzkiej świadomości, decyzje dotyczące jej programowania mają głębokie implikacje etyczne i prawne, co ostatecznie prowadzi do wniosku, że w zaistniałej sytuacji, gdzie maszyna „ucieka” z miejsca zdarzenia, duża odpowiedzialność spoczywa na programistach, którzy muszą przewidywać i kodować zachowania maszyny w sposób zgodny z wartościami i normami społecznymi.

Humanizacja robotów

Proces przypisywania robotom ludzkich cech i motywacji jest fascynującym aspektem współczesnej interakcji człowieka z technologią. Zjawisko to, określane jako antropomorfizacja, manifestuje się szczególnie wówczas, gdy obserwujemy maszyny wykonujące czynności, które tradycyjnie były domeną ludzi, jak na przykład obsługa klienta. To, że język może być uważany za lustro odbijające stan naszej wiedzy i przekonań, sprawia, że sposób, w jaki o robotach mówimy, staje się odzwierciedleniem naszych oczekiwań względem nich.

Obecnie, zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście szybkiego postępu technologicznego. Roboty nie tylko zdobywają umiejętności pozwalające im na wykonywanie zadań wymagających wcześniej interwencji ludzkiej, ale również są projektowane tak, aby wizualnie i komunikacyjnie przypominały człowieka. W konsekwencji, coraz częściej przypisujemy maszynom cechy charakterystyczne dla osób, takie jak intencje, osobowość, a nawet emocje.

Społeczna akceptacja robotów rośnie również dlatego, że ludzie przyzwyczajają się do obecności maszyn w życiu codziennym. Wielu z nas już teraz dostrzega korzyści wynikające z delegowania pewnych zadań robotom, co może prowadzić do większej skłonności do akceptacji ich obecności w przestrzeni publicznej, pracy czy w domu. Nie można też ignorować faktu, że w niektórych obszarach, takich jak obsługa klienta, roboty mogą działać nieprzerwanie, oferując usługi o wysokiej spójności i jakości, co z kolei może przekładać się na zwiększenie efektywności i zadowolenia klientów.

Mimo że umiarkowany entuzjazm wobec robotów w obszarze obsługi klienta jest zauważalny, to warto podkreślić, że wiele zależy od tego, jak te technologie będą się rozwijały i jakie nowe możliwości zaoferują. Z pewnością, w miarę jak roboty będą coraz bardziej zaawansowane i skuteczne w swoich działaniach, społeczna akceptacja ich obecności i roli w społeczeństwie będzie wzrastać. W ten sposób, społeczne przyzwyczajenie i pozytywne doświadczenia z robotami mogą przyczynić się do jeszcze większego otwarcia się na ich obecność i zaakceptowanie ich jako integralnej części naszego codziennego życia.

Biorąc pod uwagę nastawienie do robotów, dostrzegam, że obsługa klienta przez AI od strony akceptacji społecznej będzie rozwijała się bardzo dynamicznie. Nie wątpię również, że przed nami jeszcze wiele sytuacji, przy których powyższy dylemat będzie prostą zagadką.

Grafikę przygotował AI. Ciekawie zinterpretował ucieczkę robota. 'Po trupach do celu’, ale nasza dostawa będzie na czas! 😊