Czy polscy marketerzy potrafią efektywnie współpracować z narzędziami AI?

Podczas konferencji AI Marketing Executive Summit 2023 w Warszawie, zaprezentowaliśmy wyniki badania Nowe reguły gry, które miało na celu zbadanie podejścia polskich marketerów do narzędzi sztucznej inteligencji.

Zbadaliśmy czy polscy marketerzy chcą i czy potrafią efektywnie współpracować z narzędziami opartymi o technologię AI. Badanie przeprowadziliśmy na grupie polskich marketerów.

Wyniki skomentowaliśmy na scenie w gronie praktyków marketingu:

  • Damian Winkowski, CEO firmy LEOCODE,
  • Katarzyna Sikorska, Marketing Director w POLSKI LEK,
  • Malwina Wróblewska, Associate Vice President w BRAND NEW GALAXY,
  • Jerzy Hołub, Marketing Director w Mastercard.

Badanie przeprowadzone na grupie polskich marketerów, pokazało, że 94% respondentów uważa szybszą realizację codziennych zadań, jako najczęstszą korzyść z wdrażania rozwiązań opartych na SI. Ponadto, 77% badanych zauważyło korzyść szybszego działania procesów w firmie, a 73% respondentów wskazało niższe koszty określonych zadań jako korzyść z wdrożenia technologii opartych na SI. Co więcej, 76% badanych marketerów planuje lub już korzysta z rozwiązań opartych na SI. Jednak tylko 33% respondentów byłoby gotowych wdrożyć strategię opartą na wynikach AI.

Menedżerowie marketingu są zainteresowani podnoszeniem kompetencji z zakresu AI w swoich zespołach. Widzą w AI potencjał do odciążenia ich od rutynowych zadań i umożliwienia bardziej kreatywnej pracy. Dzięki takim działaniom, praca w marketingu ma szansę stać się w przyszłości bardziej interesująca i satysfakcjonująca.