Pierwszy raport w Polsce:  Sztuczna inteligencja, a ESG – wyzwania przyszłości”

Podczas konferencji „Go to the Future” przedstawiliśmy wyniki badań nad zastosowaniem narzędzi opartych na Sztucznej Inteligencji w Polskich firmach. 

W biznesie coraz częściej dostrzegany jest potencjał, jaki ma wykorzystanie sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach związanych z ESG. Najwięcej zastosowań widocznych jest w obszarze ochrony środowiska, szczególnie w obszarze obliczeń wielkości śladu węglowego. Natomiast wykorzystanie AI w obszarze społecznym, zwłaszcza w gromadzeniu różnorodnych danych, jest mniej zauważalne. 

Dla firm, które zostały poddane badaniom, istotne jest budowanie świadomości wśród pracowników. Sztuczna inteligencja posiada ogromny potencjał jako wsparcie dla ludzi, ale musi być zasilana wartościowymi i rzetelnymi danymi. Nie można również po prostu zaakceptować wyników jej pracy bezmyślnie; zawsze konieczna jest ludzka weryfikacja. Jednak pozytywnym znakiem jest to, że uznanie dla ograniczeń AI nie oznacza braku entuzjazmu co do samej technologii. Jeśli AI osiągnie dojrzałość i przestanie być postrzegana jako nowa zabawka, to będzie miała ogromne znaczenie dla obszaru ESG, szerząc się w nim jak pożar.

Najważniejsze wnioski płynące z raportu to:

  1. Biznes wiąże duże nadzieje z wykorzystaniem narzędzi AI w obszarze ESG. Firmy oczekują, że AI pomoże w wielu aspektach, począwszy od gromadzenia i analizy danych, aż po podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
  2. Obok wielkich nadziei widać świadomość ograniczeń narzędzi AI oraz towarzyszącego ryzyka. Wiele firm dostrzega zagrożenia związane z wykorzystaniem tej technologii w obszarze ESG.
  3. Wielki entuzjazm hamowany jest przez obawy takie jak: brak na rynku odpowiednio dopasowanych narzędzi, obawy związane z kwestiami prawno-etycznymi, ryzyko zapewnienia bezpieczeństwa danych.
  4. Mimo tych wyzwań, większość firm nie odrzuca AI, ale stawia na rozwój świadomości i umiejętności pracowników w zakresie odpowiedniego zarządzania danymi.

Główną barierą dla większego rozpowszechnienia się sztucznej inteligencji w obszarze ESG jest przede wszystkim pragmatyczne podejście biznesowe. Wiele ogólnodostępnych narzędzi nie jest dostosowanych w wystarczającym stopniu do potrzeb biznesu w tej dziedzinie, a indywidualne rozwiązania są zazwyczaj kosztowne, zarówno w zakresie tworzenia własnych rozwiązań, jak i rozwijania wewnętrznych kompetencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj wypowiedzi ekspertów obecnych podczas Forum Polskiego Stowarzyszenia ESG. 

https://www.rp.pl/forum-esg/art40196261-ai-w-esg-wielkie-nadzieje-sporo-niepewnosci