Oszczędni czy rozrzutni? Jaka jest sytuacja finansowa seniorów?

Głównymi powodami kłopotów finansowych osób w wieku 65+ okazują się:
💊 problemy zdrowotne (59%),
💸 spłaty kredytów (36%) i …
👪 pomoc finansowa rodzinie (20%).

Co dziesiąta osoba w tej kategorii wiekowej przyznaje, że nie potrafi planować budżetu. Za oszczędnego uznaje się co drugi senior (53%), a za rozrzutnego zaledwie 2% osób w wieku 65-74 lata. Dla porównania wśród osób w wieku 18-24 lata za rozrzutną uznaje się 17% badanych i właśnie swoją rozrzutność najczęściej wskazują (23%) jako powód braku pieniędzy, następnym powodem jest brak pracy (22%) i brak umiejętności planowania budżetu (20%).

Jak pokazują dane BIG InfoMonitor seniorzy nie wyróżniają się negatywnie na tle Polaków pod kątem dyscypliny płatniczej – wśród ogółu Polaków co jedenasty ma opóźnione płatności widoczne w bazie BIK i BIG InfoMonitor, podczas gdy wśród osób 64+ jest to co dwudziesta osoba.

Dane pochodzą z badania zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor przeprowadzonego wśród dorosłych Polaków techniką CAWI.

Więcej o sytuacji finansowej seniorów można dowiedzieć się z:
✔️ informacji prasowej BIG InfoMonitor 🔗 Trzy pułapki na finanse polskiego emeryta
✔️ informacji w mediach na bazie badania i danych BIG InfoMonitor:
🔗 Na brak pieniędzy skarży się co ósmy senior. Trzy główne powody
🔗 Dzień Babci i Dziadka: jak wyglądają finanse seniora?

Źródło: Informacje prasowe Grupy BIK